Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Referat: Cyber- och informationssäkerhet på styrelseagendan

Vilka cyberhot finns och hur ska styrelsen förhålla sig till dem? Under ett börsbolagsseminiarum arrangerat av Styrelseakademien Stockholm den 13 november gav Johan Wiktorin, Tony Kylberg och Nina Macpherson publiken sin syn på frågan. Samtalet leddes av Torsten Örtengren.

Det var en något dystopisk stämning under tisdagens börsbolagsseminarium när cyberhot diskuterades på Lindahl i Stockholm. Seminariet inleddes av Johan Wiktorin, Director of Intelligence på PwC, som presenterade den senaste statistiken på temat. Enligt National Cyber Security Index hamnar Sverige på 33:e plats när det kommer till cybersäkerhet, exempelvis så har många av våra kommuner hemsidor som enkelt kan kapas utifrån. Dessutom växer Darknet konstant och 63% av amerikanska företagsledare säger att de uppfattar cyberattacker och cyberintrång som det allra största hotet. 

Tony Kylberg, Head of Group Security and Cyber Defence, SEB, delade även han med sig av mörk statistik och exempel på cyberattacker, samt berättade om den omorganisering som skett på SEB det senaste året för att adressera hoten. Idag jobbar alla säkerhetsfunktioner på SEB under en hatt som rapporterar uppåt och linjerna mellan säkerhet IRL och digitalt är numera sammanflätade. SEB ingår också i ett nätverk med andra banker där man träffas för att diskutera säkerhetsfrågor, något som Tony rekommenderar även andra bolag att göra.

Nina Macpherson,Styrelseledamot på Scania Group, avslutade seminariet med en del tips på hur en styrelse bör tänka när det kommer till de här frågorna. För det första behöver styrelsen se cyberhot som en affärsrisk och inte en teknisk fråga för en säkerhetsdirektör menade hon. Det är också viktigt att alla anställda i bolaget sköter sig, försök att göra det till något kul – utbilda dem! Visar styrelsen att säkerhet är viktigt så kommer det mynna ut i att de i bolaget också anser det.

En diskussion bröt ut i publiken kring hur säkerhetsfrågan kan få samma typ av uppmärksamhet som hållbarhetsfrågan. Hur marknadsför vi säkerhet? Behövs det ett ”yttre tryck”? Banksektorn har ett väldigt tryck medan vi ännu inte är där vad det gäller kommun och statlig verksamhet. Skulle det finnas ett behov av en cybermyndighet?

Diskussionerna fortsatte senare under kvällens mingel och en sak var nog alla eniga om; samtalet har bara börjat.

Text: Malin Nyberg

Nationella partners: