Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Stockholm bjuder in till utbildningen "Hur man arbetar professionellt i valberedning".

DATUM 
Tisdag 29 januari kl 13.30-17.30 därefter AW till 18.30

PLATS
Hamngatan 15, Stockholm

KOSTNAD
5 900 kr (medlemmar i Styrelseakademien 4 900 kr) Minst 12 deltagare
Alla priser är exkl. moms

ANMÄL DIG HÄR

För mer information om utbildningen kontakta Camilla Åkerhielm 
tel. 08-400 250 10 eller camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på
stockholm@styrelseakademien.se

Förening

Företag som vill växa behöver moderna och bildade styrelser – hur skaffar man sig det?

Hur du arbetar professionellt för att bemanna styrelsen = Valberedningsarbete när det fungerar som bäst.

Oavsett om du äger ett bolag eller är engagerad i en stiftelse eller förening så finns ett behov av att på ett framgångsrikt sätt välja, utvärdera och över tid utveckla ett väl fungerande styrelsearbete som skapar värde. Därför är valberedningen, det vill säga den/de personer som tar ansvar för att föreslå styrelseledamöter, de allra viktigaste i värdekedjan. 

Vi har lärt oss att det är viktigt att ha en rätt sammansatt styrelse med mångfaldskompetens, integritet, mod att ta beslut, som tänker hållbart och är fenor på digitalisering. Bland mycket annat. Detsamma gäller för valberedningen. För att kunna rekrytera styrelseledamöter behöver du ha erfarenhet av styrelsearbete och rekrytering av ledningspersoner. Du behöver förstå bolaget, dess mål och utmaningar för att kunna göra rätt analys av kompetensbehovet i styrelsen de närmaste åren. Sedan behöver du ett STORT nätverk och/eller god kännedom om de nätverk som finns och hur man hittar styrelseledamöter bland alla hundratusentals personer med erfarenhet av företagsledning. Potentialen är stor. Kompetensen finns där ute. Det gäller ”bara” att göra jobbet och investera tid och lagom med resurser. På rätt sätt.

Idag finns det många erfarna och styrelseutbildade kandidater tillgängliga för styrelseuppdrag. Över 2000 bara i Styrelseakademiens Kandidatbank. Nu måste företagare och valberedare i svenska bolag lyfta blicken och dra nytta av den samlade kompetens som finns spritt över hela landet. Den här kursen ger dig verktygen.

Kursen genomförs på fyra timmar och ger dig grundförutsättningar för att kunna driva processen av ett modernt agilt valberedningsarbete. Efter kursen har du en bra känsla för vad som krävs för att professionellt arbeta med att bereda val av ledamöter till styrelser. Du får därtill en verktygslåda som skapar tydlig struktur för att både samla in information, analysera och leverera information som ger ett genomarbetat resultat.

KURSEN BERÖR FÖLJANDE OMRÅDEN:

  • Framtidens styrelsearbete – hur tror vi det kommer att utvecklas? Omvärldsbevakning är viktigt för dig som valberedare.
  • Praktiskt valberedningsarbete i företag är som att driva ett projekt- Du måste ha en process och en plan.
  • Tidsinsatsen. Hur mycket tid ska man lägga på valberedningsarbetet och när ska man starta igång?
  • Vilken är ordförandens roll i valberedningen?
  • Styrelsers sammansättning – hur ser den perfekt bemannande styrelsen ut? Och varför?
  • Utvärdering av styrelsens arbete. Vilka alternativ finns?
  • Kravprofilen på styrelsen som team
  • Styrelsearvoden och ersättning för valberedningen – finns det någon praxis?
  • Förberedelse inför årsstämman. Rapport och resultat.

FÖRKUNSKAPER
Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller har motsvarande kunskapsnivå.

KURSUPPLÄGG
Den här utbildningen i modernt valberedningsarbete fångar in hur arbetet oftast bedrivs (eller inte) i företag men framför allt hur det bör fungera framöver. Ägare, styrelse och ledningsgrupper jobbar med olika förutsättningar och på olika premisser, det måste vi i valberedningarna ta hänsyn till och hämta inspiration från. Föredragshållarna och du som deltagare delar med er av era erfarenheter och kan visa på goda exempel. Valberedningsarbetet har en nyckelroll i bolagsstyrningen. Efter kursen kan du göra skillnad.

Föredragshållare är

Agneta Franksson
Styrelseproffs från ägarledda, noterade och stiftelser med lång erfarenhet av delta i styrelserekryteringar i dessa och som genomfört flera styrelseutvärderingar i bolag där hon varit aktiv men även andra. Agneta har på nära håll sett hur valberedningar arbetar.

Anna Henricsson
Annas främsta merit och kunskapskälla är att ha varit med och genomfört i storleksordningen 650 styrelse- och vd-utvärderingar och har därmed djup kunskap om vad som fungerar och inte i svenska företagsstyrelser. Anna har 5 styrelseuppdrag i närtid och tidigare varit valberedare i ett antal ideella organisationer.

Suzanne Sandler 
Tidigare vd för Styrelseakademien som idag arbetar som rådgivare i styrelsefrågor och är ordförande i två valberedningar, Svenska Aerogel AB noterat på First North och Flexiwaggon AB publikt bolag i Östersund.

Välkommen till en spännande dag som avslutas med en trevlig afterwork.

Nationella partners: