Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

KONTAKT Jämtland

jamtland(@)styrelseakademien.se
063 - 200 49, 070 - 680 30 28

ADRESS

StyrelseAkademien Jämtland
Pedagogens väg 2
831 40 Östersund

Kansli

Administratör: Marie Toven

STYRELSEAKADEMIEN JÄMTLAND

StyrelseAkademien handlar om samhällsnytta – för en ökad professionalism i bolagsstyrningen är viktig för alla bolag, inte minst för de små eller mindre som oftast saknar ett aktivt styrelsearbete.

Därför växlar vi upp vårt samarbete med våra partner för att bättre kunna dra nytta av varandras nätverk och kompetenser. Vi ökar också stadigt antal aktiviteter i form av styrelsekaféer med föreläsare och grundläggande styrelseutbildningar.

Välkommen!

Christer Thylin
Ordförande i StyrelseAkademien Jämtland

Styrelsen

Christe Thylin, Ordförande

 

Ordförande

Christer Thylin

E-post E-post 

Nästan 40 års erfarenhet från ledande befattningar i Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Arbetat med allt från placerings-, kredit- och personalfrågor huvudsak i Jämtlands län. Brinner för att utveckla företag och företagande genom min erfarenhet och kompetens. Här är styrelsearbete med extern tillförd kompetens en viktig ingrediens i våra företags tillväxt.

 

Cecilia Hedenmark, Vice ordförande

 

Vice ordförande 

Cecilia Hedenmark

E-post E-post 

Cecilia har många års erfarenhet inom revision-och redovisningsbranschen. Hon ser dagligen vad ett professionellt styrelsearbete kan göra för påverkan i ett företag. Allt ifrån ordning och reda till strategiskt arbete som är oerhört värdefullt för stora som små bolag, nya som gamla. Styrelsearbete handlar om att ge sitt företag de bästa möjliga förutsättningarna. Cecilia vill med sitt engagemang i StyrelseAkademien bidra till att regionen ska få starkare och mer lönsamma företag.

 Cecilia är certifierad ledamot genom styrelseakademins ”Rätt Fokus” och har erfarenhet av styrelsearbete inom företags- och föreningslivet.

 

 

Jonas, Ledamot

 

Ledamot

Jonas Ödén

E-post E-post 

Jonas är egen företagare med lång och gedigen bakgrund inom hälso- och träningsbranschen. Jonas brinner för att utveckla styrelsearbete generellt, men främst hos den yngre generationen företagare. Har genomgått StyrelseAkademiens utbildning ”Rätt Fokus" och har erfarenhet från styrelsearbete inom näringslivet.

 

Calle Roos, ledamot

 

Ledamot

Calle Roos

E-post E-post 

Calle är egen företagare och arbetar som företagsmäklare under varumärket Länia Företagsförmedling samt som företagsrådgivare. Han har tidigare arbetat i större internationella koncerner, svenska börsbolag samt familjeägda företag inom olika branscher med befattningar såsom Affärscontroller, Ekonomichef & VD. Calle har erfarenhet av styrelsearbete inom företags- och föreningslivet och är utbildad Civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm.

 

Johan Plöen, Ledamot

 

Ledamot

Johan Plöen

E-post E-post 

Johan har en bakgrund som teknisk officer i Försvarsmakten under 20 år. De senaste 13 åren har han med tre andra delägare startat och drivit teknikkonsultbolaget Teknikkompetens i Sverige AB. Teknik, ledarskap och utbildning är tre viktiga intressen. Johan är engagerad i flera olika förenings- och bolagsstyrelser och brinner för att göra arbetet i dessa roligt, effektivt och beslutsfokuserat.

Engagemanget i StyrelseAkademien ser Johan som en chans att framförallt få, men även ge, nya erfarenheter inom styrelsearbete.

 

Emma Fällman

 

Ledamot

Emma Fällman

E-post E-post 

Emma Fällman är advokat och delägare i F. Victors Advokatbyrå och har varit verksam som jurist i närmare 20 år. Hon har ett stort samhälls- och näringslivsintresse vilket tar sig uttryck genom ett flertal styrelseuppdrag. Förutom struktur, omvärldsbevakning och sinne för detaljer bidrar Emma med väl underbyggd argumentation utifrån en tydlig värdegrund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Rahm

 

Ledamot

Anna Rahm 

E-post E-post 

Anna är utbildad civilekonom och har en bakgrund som revisor för små och medelstora företag. Idag arbetar hon som VD och delägare i familjeföretag i Östersund. Anna är övertygad om att ett mer aktivt styrelsearbete skulle hjälpa fler små företag framåt.

 

 

Helen Salmonsson, Ledamot

 

Ledamot

Helen Salmonsson

E-post E-post 

Med 20 års erfarenhet som auktoriserad revisor har jag kommit i kontakt med många företag och företagare och på nära håll sett vilken avgörande betydelse ett aktivt styrelsearbete har för företagens utveckling.

Jag brinner verkligen för företagsutveckling och är bl a engagerad i AB Jämtland, vars syfte är att stärka näringslivet i länet.

Under de senaste två åren har jag verkat utanför revisionsbranschen och drivit egen verksamhet. Förutom rådgivningsuppdrag har jag haft ett VD-uppdrag för en större redovisningsbyrå med ca 70 anställda, suttit i styrelsen för ett tillväxtföretag och arbetat i en banks kontorsstyrelse. Innan dess arbetade jag som partner i PwCs huvudstyrelse under fyra år.

I slutet av 2017 återtog jag min titel som auktoriserad revisor och verkar numer på Grant Thornton för att fortsatt kunna bidra till att företag når sina visioner.

Nationella partners: