Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

KONTAKT Jönköping

jonkoping(@)styrelseakademien.se
0733 244 965

ADRESS

StyrelseAkademien Jönköping
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

KANSLI

Verksamhetsledare: Elisabeth Wagner

VÄLKOMMEN TILL STYRELSEAKADEMIEN JÖNKÖPING

Jönköpings län är en region präglad av företagsamhet, med många små, medelstora och till stor del familjeägda företag. Vissa har ett väl utvecklat styrelsearbete medan andra driver det vid köksbordet tillsammans med familjen.

StyrelseAkademien drivs av övertygelsen att ett bra och välorganiserat styrelsearbete – gärna med inslag av externa ledamöter – leder till tillväxt och lönsamhet, inte bara för den egna verksamheten utan för regionen i stort.

För oss är den lokala förankringen viktig, vi vill möta dig på din egen arena. Därför har vi nära samarbeten med näringslivet, banker och revisionsbyråer. Vi har också – i samarbete med våra partner – en till två aktiviteter i månaden runt om i länet, med spännande gästtalare i aktuella ämnen som berör bolagsstyrning.

Välkommen!

Anders Nyström
Ordförande i StyrelseAkademien Jönköping

Anders Nyström

anders@nystrommanagement.se

Ordförande

Anders Nyberg

anders.nyberg@cind.se

Vice ordförande

Pär Ljunggren

par.ljunggren(@)ip-only.se

Ledamot

Annika Hall

annika@annikahall.se

Ledamot

Hans Carlsson

Hans.p.carlsson@gmail.com

Ledamot

Östen Sjölin

Ostensjolin@msn.com

Ledamot

Ingalill Ebbesson

ingalill.ebbesson@gnosjo.se

Ledamot

Anna Carendi

anna.carendi@diya.se

Valberedningens sammankallande

Valberedningen

Anna Carendi, samankallande
Thorbjörn Sageholm
Anne Almström
Adjungerad Anders Nyström

Nationella partners: