Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN NORR

Vi brinner för företagande och styrelsearbete och vill - på alla sätt vi kan - bidra till utvecklingen av näringslivet i den norra delen av vårt land.

StyrelseAkademien Norr finns nu på fyra orter - Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik, och vi arbetar aktivt med att skapa medlemsnytta för våra medlemmar som stadigt ökar i antal. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser med möjligheter för nätverkande, inhämtande av kunskap och erfarenhetsutbyten.

Läs mer om oss…

Evenemang

Skellefteå frukostmöte 11 juni: Arbetsgivarens ansvar vid alkohol- drog- och spelrelaterad ohälsa

Vilket ansvar arbetsgivaren att förebygga, hantera och erbjuda behandling till medarbetare när det handlar om missbruk och beroende? Camilla Sandberg, behandlingsansvarig terapeut, FBE Konsult ger dig handfasta tips kring vilka tecken du bör ta på allvar, hur du kan ta ett samtal med medarbetaren samt vilka arbetsrättsliga möjligheter och skyldigheter du har avseende t.ex. rehabilitering och misskötsamhet. Du får även tips på hur du kan jobba förebyggande.

Utbildning

Kursprogram

Vi håller på att planera in utbildningar för våren 2019. Här fyller vi på med datum allt eftersom de blir klara. Vi erbjuder både grundläggande certifieringsutbildning i styrelsearbete och spännande endagarsutbildningar med inriktning strategi, modern ekonomistyrning, ordföranderollen och valberedning.

Evenemang

Umeå frukostmöte 10 maj: Digital Transformation - i praktiken

Hör Marie-Louise Jarlenfors, COO och Digitalt Ansvarig på VK Media, samt Tomas Agerberg, Management konsult och digital strateg på RealSprint, som tillsammans har lett den digitala transformationen på VK Media dela med sig av sina erfarenheter, hur processen sett ut, lärdomar och resultatet så här långt. Presentationen spänner över allt från framtagning av vision och målbild, ny affärsplan, nya organisationsformer, ny företagskultur, processkartläggning till verksamhetsstyrning och beslutstöd.

Evenemang

Luleå frukostmöte 17 maj: Vikten av aktiv ägarstyrning i aktiebolag

Allt fler kommuner bedriver verksamhet i bolagsform. Med stora värden och så viktig verksamhet som kommunerna bedriver i bolagsform är en bra ägarstyrning avgörande. Svårigheterna är dock betydande eftersom man måste förhålla sig till såväl Aktiebolagslagen, Kommunallagen m fl lagar vilket inte alltid är helt okomplicerat. Jan Jonsson, koncern VD i Piteå Kommunföretag, berättar om sina erfarenheter från Piteå och hur man där arbetat för att utveckla ägarstyrningen inom koncernen. Han kommer också att berätta om hur ägarstyrningen fungerar i privata bolag där han är eller har varit engagerad.

Evenemang

Luleå frukostmöte 17 maj: Vikten av aktiv ägarstyrning i aktiebolag

Allt fler kommuner bedriver verksamhet i bolagsform. Med stora värden och så viktig verksamhet som kommunerna bedriver i bolagsform är en bra ägarstyrning avgörande. Svårigheterna är dock betydande eftersom man måste förhålla sig till såväl Aktiebolagslagen, Kommunallagen m fl lagar vilket inte alltid är helt okomplicerat. Jan Jonsson, koncern VD i Piteå Kommunföretag, berättar om sina erfarenheter från Piteå och hur man där arbetat för att utveckla ägarstyrningen inom koncernen. Han kommer också att berätta om hur ägarstyrningen fungerar i privata bolag där han är eller har varit engagerad.

Evenemang

Örnsköldsvik frukostmöte 17 maj: Investera i fastigheter

Många företagare har eller tänker skaffa en egen fastighet och frågetecknen är många. PwC reder ut!

Evenemang

Örnsköldsvik frukostmöte 17 maj: Investera i fastigheter

Många företagare har eller tänker skaffa en egen fastighet och frågetecknen är många. PwC reder ut!

Evenemang

Skellefteå frukostmöte 14 maj: Skellefteås näringslivspolitiska program 2019-22

Bengt Ivansson presenterar de nya riktlinjerna från politiken när det gäller näringslivsutveckling och Näringslivskontorets arbete.

Nyheter

Almedalen 2019

Snart drar 2019 års Almedalsvecka igång. Är du på plats i Visby och är intresserad av styrelsefrågor? Kom till seminarierna som StyrelseAkademien arrangerar respektive deltar på. Välkommen!

Nyheter

Nytt mål om styrelsearvode

Högsta förvaltningsdomstolen har ett nytt mål på sitt bord som rör styrelsearvode. Denna gång är parterna Skatteverket och en enskild advokat. Frågan gäller huruvida advokatens arvode som styrelseordförande ska klassas som inkomst av tjänst eller som inkomst av näringsverksamhet.

Nyheter

Intervju med nya ordförande Svante Forsberg

Fallskärmsjägare och brandmän är inga tuffingar. Det säger Svante Forsberg – och han refererar till sig själv. I ungdomen var han nämligen båda, och till skillnad från alla andra ordföranden i StyrelseAkademien före honom kan han skryta med att ha förlöst sju barn. Det lärde honom att vara ödmjuk, samarbeta – och att behålla lugnet. 

Nyheter

Svante Forsberg ny styrelseordförande

Svante Forsberg är ny styrelseordförande för StyrelseAkademien Sverige. Han utsågs vid föreningsstämman den 21 maj. Han efterträder Per Westerberg som har haft posten i tre år.

Nyheter

Vd orsakade skada - styrelsen fick betala

Ett mindre familjeägt företag med externa styrelseledamöter gick i konkurs. Då visade det sig att vd i flera år hade undanhållit för styrelsen att ekonomin var mycket ansträngd. Efter konkursen riktades krav mot styrelsen. Domstolen fann styrelsen ansvarig, eftersom den hade brustit i undersökningsplikten.

Nyheter

Styrelseutvärdering valberedningens bästa verktyg

Allt fler företagsägare ser potentialen med att ha en extern styrelse. Nu gäller det att ta nästa steg: en professionell valberedning. Den behöver i sin tur en bra utvärdering som verktyg.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: