Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: Fredag 18 januari kl 07:30-09:00

Plats: Elite Stadshotellet Luleå

Kostnadsfritt för medlemmar i StyrelseAkademien. 

Ej medlemmar betalar 100 kr på plats via Swish. Faktura ej möjligt.

Anmäl dig här!

Förening

Luleå frukostmöte 18 januari 2019:

Att attrahera och behålla kompetens inom företaget är en kritisk framgångsfaktor. Varför och hur ska man göra detta?

Att behålla kompetensen inom företaget idag är en kritisk framgångsfaktor, speciellt då kompetensen idag är så svår att finna och attrahera.

Den första frågan ett företag behöver ställa sig, oavsett om det är ett litet eller ett multinationellt storföretag är: Varför ska vi behålla personalen och hur viktig är personalen egentligen? Ett svar är att det kostar att byta ut personal oavsett var i företagsstrukturen denne befinner sig, det kostar tid, energi och pengar. Det finns många fler svar på frågan och det är upp till vart och ett av företagen att själv finna svaren på varför i just det företaget.

Den andra frågan borde sedan bli: Hur ska vi göra för att behålla kompetensen

Jonas Johansson kommer att berätta mer om sin syn på kompentensbortfall i företag och även hur utbrändhet och missbruk leder fram till kompentensbortfall, osäkerhet och rädslor kan sänka en framgångssaga och hur man kan vända detta och få ett företag på glid att bli ledande i sin bransch.

Föreläsare: Jonas Johansson, Behandlingschef Avstampet i Norr AB

Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar i StyrelseAkademien. Övriga betalar 100 kr på plats via swish. Faktra ej möjligt.

 

Nationella partners: