Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

5 sept 2019

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

FEM GODA RÅD FRÅN EN VD TILL EN STYRELSE

  • Efterlys utbildning och fördjupad analys om företagets verksamhet, men glöm inte att på egen hand bedriva omvärldsbevakning och skaffa information om trender som kan påverka framöver. 
  • Inse hur viktiga heterogena grupper är för att skapa starka team och skapa framgång. 
  • Håll styrelsearbetet på en generell nivå. Tillåt ledningen att ha manöverutrymme.
  • Som ordförande: Var stöttande, men samtidigt kritisk till förslag. 

 Intervju med Åsa Bergman, näringslivets mäktigaste kvinna: 

” En styrelse ska vara stöttande men också kritisk”

Bild på en kvinna i kostym

Åsa Bergman utsågs i våras till Näringslivets mäktigaste kvinna 2019 av Veckans Affärer. Anledningen var hennes position som koncernchef för Sweco, Europas största arkitekt-och teknikkonsult. Hon basar över 16 000 medarbetare som tillsammans omsätter 18,7 miljarder och ger en vinst på 1,2 miljarder. 

Posten som koncernchef har hon bara haft i drygt ett år, men hon är långvägare inom Sweco och har haft en lång rad operativa tjänster sedan hon började på företaget för 28 år sedan. Frågan är hur en operativ högsta chef med så stort ansvar ser på sin styrelse. Vilket typ av stöd behöver en vd?

– I bästa fall ska styrelsen utgöra en stödjande, men även kritisk, diskussionspart som bidrar med kunskap och erfarenhet. Styrelsens sammansättning spelar roll – och mångfald, både vad gäller kompetenser, genus och bakgrund, är enbart av godo och bidrar till en rikare dialog och bredare bas i beslutsfattandet, säger hon. 

Tydlighet är ett nyckelord för Åsa Bergman
– De styrelser som jag har erfarenhet från har erfarna ordföranden och ledamöter som är mogna. Det gör att deras synsätt på de olika rollerna; ledning, styrelse och ägare är väldigt tydliga, de styr dialogen rätt, säger hon.

I Swecos fall är det Johan Nordström som är styrelseordförande. Han tillhör den familj som, via ägarbolaget Skirner, äger en stor del av Sweco. Familjen Nordström lär arbeta efter devisen ”att alltid rekrytera någon som är duktigare än de själva” – vilket borgar för att denna styrelseordförande har högt förtroende för sin rekrytering Åsa Bergman. Bland övriga styrelsemedlemmar i 
Sweco återfinns Alf Göransson, som fick Guldklubban 2018 för sitt arbete som ordförande i kontanthanteringsföretaget Loomis. 

– Det jag behöver som koncernchef är precis det jag har: En ordförande som är engagerad, intresserad, lyssnande och tillgänglig. När det gäller vissa strategiska frågor fungerar ordföranden som bollplank. För mig är det viktigt att ordföranden har tid för en god och öppen dialog. Jag och min ordförande Johan Nordström har regelbundna avstämningar vid större affärer och planerar tillsammans inför styrelsemötena. Men jag kan också ringa honom precis när jag vill om jag behöver bolla någonting. Det är en förmån att ha en ordförande som har haft en relation till Sweco under lång tid och som förstår vår strategi, säger Åsa Bergman.

"Styrelsen ska arbeta på en generell nivå och inte eftersträva detaljkunskap om verksamheten." 

Det är också viktigt att alla styrelseledamöter använder sin unika kompetens för att föra kritiska resonemang inför viktiga beslut. Alla perspektiv måste upp i dagen, poängterar hon.

Viktigt med tillit
Samtidigt understryker Åsa Bergman att styrelsen ska arbeta på en generell nivå och inte eftersträva detaljkunskap om verksamheten. Hon ser det som helt naturligt att vd har ett informationsövertag över styrelsen så länge styrelsen har stort förtroende för sin vd. 

– Man ska alltid eftersträva en stark tillit mellan ordföranden och vd. Så länge förtroendet är intakt är informationsövertaget inget problem, säger hon. 

Men vd måste också ha eget manöverutrymme:

– I grunden är det viktigt att vd och ledning får mandat att driva verksamheten och att mandatet inte krymps – i alla fall inte under normala omständigheter. I vårt bolag, till exempel, har vi haft snabb tillväxt, varför frågorna har ändrat karaktär jämfört med hur det var för några år sedan. Därför har jag precis rekryterat en ny finanschef och en ny kommunikationschef – det är mitt jobb. 

Ingen detaljstyrning
Även om inte styrelsen ska styra i detaljfrågor krävs ändå att den har stor kunskap om företaget, annars blir det svårt att utforma en framgångsrik strategi. 

– För att uppnå denna generella kunskap om företaget ligger det i allas intresse att styrelsen utbildas och erbjuds djupare information och analyser. Detta måste komma från ledningen. Det handlar inte bara om den egna verksamheten, utan även om kunskap om branschen, konkurrenssituationen och marknaden. 

Inom Sweco bjuds styrelsen årligen in till två strategidagar. Åsa Bergmans uppfattning är att styrelsen visar uppskattning för att ledningen på detta sätt höjer blicken från det dagliga arbetet. 

– Vi tittar på megatrender och specifika områden där vi har utmaningar. Det brukar leda till livliga diskussioner i styrelsen. Det här behövs när vi ser stora trender av strategisk karaktär som gör att man kanske måste ändra något av större karaktär. Strategidagarna utformas av mig och ordföranden tillsammans.

Samtidigt påpekar hon att styrelsen också har ett eget ansvar när det gäller att skaffa sig information om branscher och trender. Är styrelsen rätt sammansatt? Kommer olika perspektiv och olika erfarenheter fram i diskussionerna?

– Det är ju det man bidrar med som styrelseledamot, säger hon. 

Utvärdering viktig faktor
Utvärderingen är en viktig faktor för en väl fungerande styrelse. Åsa Bergman drar paralleller till andra typer av undersökningar som regelbundet görs inom ett företag, exempelvis kundundersökningar och medarbetarenkäter. Men det duger inte att bara sätta in resultaten i en pärm och glömma dem. Det gäller att ta resultaten på allvar, göra strukturerade analyser och dra slutsatser som kan leda till förbättringar. 

– En sak som är viktig att utvärdera är styrelseordförandens arbetsrelation i förhållande till vd. På Sweco tar vi detta på största allvar, säger hon. 

Åsa Bergman har själv ett styrelseuppdrag vid sidan av jobbet som koncernchef. Hon är ledamot i Persson Invest, ett familjeföretag i bilbranschen vars ordförande Bob Persson fick Guldklubban 2014.

– Det är väldigt roligt, och berikande för mig i jobbet som koncernchef. Det jag bidrar mest med är att jag kan säkerställa att styrelsen får en god orientering när det gäller omvärldsanalys. Samhällsutveckling och samhällsbyggnad är mina specialområden, och de är också viktiga för Persson Invests framtid. Dessutom är jag mycket intresserad av ledarskapsfrågor, hur man utvecklar bolag vad gäller ledarskap och mångfald – det kan jag också bidra med.

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Casper Hedberg 

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 2 2019)

Nationella partners: