Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

2018-08-21

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2018/2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Ny undersökning : Kundfokus i styrelserummet – eller inte? 

 

Snabba förändringar i kundernas behov och beteenden skapar nya utmaningar för beslutsfattare.

StyrelseAkademien har tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex gjort en undersökning som kartlägger vilken vikt styrelser lägger vid kundupplevelsen i sitt strategiarbete.

Undersökningen visar att de flesta styrelser anser att de har god kundkompetens samtidigt som väldigt få styrelser har fastställda mål för kundupplevelsen (KPI). De allra flesta styrelser har också en relativt positiv bild av sig själva när det gäller insamling av information kring kundupplevelser. De anser också att de är ganska bra på att följa upp effekterna av strategiska beslut som påverkar kundupplevelser. Enligt undersökningen har ordföranden ofta en mer positiv bild än ledamöterna om styrelsens kompetens i allmänhet och kundkompetens i synnerhet.

Undersökningen har bland annat kartlagt följande:

  • Hur styrelser utvecklar strategier baserade på ändrade kundbeteenden.
  • Om kundupplevelser driver strategiskt beslutsfattande.
  • Vilken effekt strategiska beslut har på kunders upplevelser.

Undersökningen genomfördes samtidigt i Sverige och Finland och ger en viss möjlighet att jämföra hur styrelser agerar i båda länderna.

I Finland verkar styrelsemedlemmar vara mer proaktiva när det gäller kundinteraktion, medan svenska styrelser anser sig bättre när det gäller att systematiskt identifiera förändringar och vända dem till konkurrensfördelar.

Överlag verkar finländska styrelser ha en något bättre rapportering kring olika informationskällor om kundupplevelser. Finländska styrelser har också en väsentligt mycket bättre rapportering om nuvarande och framtida kundbehov.

Stapeldiagram

Text: Mikaela Wollin |

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 2 2018)

Nationella partners: