Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

19 augusti 2019

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Styrelseutbildning:
ÖKAT FOKUS I STYRELSEARBETET – STRATEGI UR ETT STYRELSEPERSPEKTIV

KURSEN TÄCKER FÖLJANDE OMRÅDEN:
  • Vad innebär strategi
  • Vad säger gurus om strategi
  • Företagets styrning
  • Strategiska handlingsplanen
  • Vad krävs för att beslut ska bli till handling
  • Positionering
  • Praktisk strategi med övningsföretag

 >> Läs mer om utbildningen 

Strategi allt viktigare men den måste vara rörlig

Porträtt på man i skjorta

I en omvärld som förändras allt snabbare har väl alla hört att styrelsen måste jobba strategiskt. Men vad innebär det egentligen? Det ska Hans Carlsson försöka besvara när han blir huvudlärare i StyrelseAkademiens kurs Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv.

Hans Carlsson har lång erfarenhet av arbete med bolagsstyrningsfrågor. De senaste tio åren har han verkat som nationell specialist för ägarledda företag inom Swedbank. Han är därför som klippt och skuren för jobbet som lärare för kursen som han ska leda tillsammans med Petra Palmgren Lindwall och Christina Lindberg. I botten är han utbildad inom skatt, juridik och ekonomi.

– Kursen handlar om att jobba mer effektivt med strategifrågorna ur ett styrelseperspektiv. En del tenderar att förväxla strategiarbetet med effektivitetsåtgärder. Dessa är oftast typiskt operativa frågeställningar och styrelsen ska arbeta med annat, säger han. 

Inte huggen i sten
Strategi i sig ska inte vara huggen i sten, påpekar Hans Carlsson. Det är egentligen det strategiska arbetet som är det viktiga. Det måste vara agilt och förändras i takt med att företaget går mot de långsiktiga målen. För att kunna ta fram en sådan strategi måste styrelsen ha ett väl genomarbetat ägardirektiv, och när strategin finns måste det även finnas en verklig samsyn kring vad den innebär.

"Kursen handlar om att jobba mer effektivt med strategifrågorna ur ett styrelseperspektiv." 

Hans Carlsson nämner en undersökning som publicerades i Harvard Business Review 2015 och som visade att endast 34 procent av 772 tillfrågade styrelseledamöter fullt ut förstod företagets strategi.

– Om inte styrelsen är bättre än så får den svårt att allokera resurser rätt, konstaterar han.

Ingen strategi är bättre än dess implementering. Här finns också de största fallgroparna. Det ställer stora krav på att styrelsen arbetar med relevant uppföljning, utvärderar och korrigerar om utvecklingen går åt fel håll.

– Vad jag menar med relevant uppföljning är att klassisk ekonomisk uppföljning tenderar att bli för långsam.

– Där är många fast i det gamla. Det blir för mycket kontroll, man granskar historiska siffror – och styrelsen blir för långsam.

Strategi inget nytt
Strategi är inget nytt, tänker säkert många läsare. Och det är sant. Termen är gammal och lär härstamma från romersk krigskonst. De flesta styrelser säger sig ha en strategi, men enligt Hans Carlsson ligger det svåra i att förstå hur strategin ska fungera i en enskild situation – för just det här bolaget och den här styrelsen. Vanliga misstag är det blir ”fluff”, en strategi fylld med tjusiga ord som egentligen inte betyder någonting, eller att man i strategiarbetet inte har identifierat den verkliga utmaningen. Om man inte identifierar utmaningen kommer man heller inte att hitta rätt lösningar.

– Detta vill jag jobba med på kursen: Hur ska jag som enskild ledamot använda strategin? Hur kan jag som ledamot göra verklig skillnad i de bolag där jag har uppdrag? I all enkelhet handlar det om: Var är vi idag? Vart vill vi? Hur tar vi oss dit? Därifrån tar man sig sedan till insikt, val och slutligen en strategisk plan.

Många konkreta exempel
I sin verktygslåda har Hans Carlsson många konkreta exempel från det verkliga affärslivet som kommer att utgöra diskussionsunderlag. Dessutom hoppas och tror han att kursdeltagarna kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Huvudsyftet med kursen är att ge deltagarna verktyg och inspiration att lära sig mer. Och ifrågasätta – ingenting är självklart!

– Vissa hävdar att de som ett medvetet val inte arbetar med strategifrågan. Då kan man säga att själva avsaknaden av strategi är en strategi i sig – och att man indirekt har skapat en mycket agil strategi. Men det måste vara medvetet för att få full verkningsgrad. I dag tenderar många att inte jobba medvetet. Det skulle jag vilja bidra till att ändra på.

Aktuella priser och kurstillfällen hittar du på styrelseakademien.se/utbildning

 

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Privat

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 2 2019)

Nationella partners: