Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

STYRELSEAKADEMIENS TRUSTED PARTNERS

StyrelseAkademien samarbetar med näringslivet och andra organisationer för ökad medlemsnytta.

StyrelseAkademiens avsikt med att samverka med andra organisationer är att gemensamt verka för utvecklingen av professionellt styrelsearbete som en förstärkt strategisk styrfunktion i syfte att utveckla systematisk riskhantering, lönsamhetsutveckling och expansionskraft i näringsliv och organisationer.

För att systematiskt bygga upp kompetens inom relevanta intresseområden har StyrelseAkademierna runt om i Sverige etablerat strategiskt samarbete med utvalda partners. Syftet för berörda parter är att bygga kännedom, acceptans och intresse för företagsövergripande styr- och kontrollfrågor. Vidare ska gruppen gemensamt utstråla näringslivsstärkande professionalism, kraft och trovärdighet. Sammantaget syftar allt samarbete till att utifrån en slagkraftig kommunikativ plattform - över tiden - föra ut varumärken, bärande idéer och för parterna väsentliga profilfrågor. 

Varje lokal förening har lokala partners.

 

StyrelseAkademien Sveriges samarbetspartners:

 

 
Logga

Lindahl logga

Cision logga

Ackordscentralen

Ackordscentralen kan konsten att rädda värden, med fokus på rekonstruktion, konkurs och obestånd.

Som partner till StyrelseAkademien bidrar AC med kompetens kring obeståndsfrågor utifrån ett styrelseperspektiv. Insikter och kunskap om obestånd, insolvens och konkurs är betydelsefulla för en styrelseledamot. Ökad förståelse för situationer där den finansiella situationen är begränsad och förmågan att kunna hantera dessa utmaningar är viktigt, eftersom ekonomiska värden kan bli räddade i tid. Ett syfte med samarbetet är att fler styrelseledamöter ska få insikt om insolvens och obestånd och därigenom kunna känna igen och läsa och förstå signaler om att en verksamhet är och kan komma hamna i en utsatt ekonomisk situation.

AC har sedan 1857 återskapat värden i företag med ekonomiska problem och är därmed en av Sveriges äldsta näringslivsorganisation. ACs bolag ägs av oberoende Stiftelsen Ackordscentralen via moderbolaget AC-Gruppen AB. Därmed är verksamheterna fria från särintressen, som exempelvis vinstintressen, och kan på ett objektivt sätt balansera klienters intressen mot fordringsägares, anställdas och samhällets krav.

AC har en rikstäckande organisation med kontor på sju orter; AC Stockholm, AC Väst (Göteborg och Borås), AC Syd (Malmö, Lund-Kristianstad), samt AC Norrland. Kontoren bistår med allt ifrån rekonstruktion och konkurshantering till allmän rådgivning. All operativ verksamhet bedrivs i aktiebolagen.

AC har ett samhällsengagemang. Verksamheten är en viktig partner för svenska myndigheter när det gäller remissfrågor kring lagstiftningsarbeten. Dessutom främjar AC även forskning och utbildning, samt utdelar stipendier med anknytning till verksamhetens karaktär.

Cision

Cision är ett globalt företag som hjälper företag och organisationer att synliggöra sin information och förmedla sina nyheter.

Som partner till StyrelseAkademien bidrar Cision med sin kompetens till god bolagsstyrning och utveckling av styrelsearbetet i svenska bolag och övriga organisationer. En del i detta samarbete är att ge föreningens medlemmar ökad insikt om betydelsen av kommunikation och omvärldsbevakning samt hur dessa områden påverkar affärsprocessen.

Idag är Cision den ledande leverantören inom kommunikationslösningar för PR och Investor Relations.  Cision hjälper kunder att hantera alla delar av sin kommunikation, alltifrån att nå ut till utvalda medier och journalister till att skapa synlighet online och att omvärldsbevaka och analysera sin synlighet. Koncernen finns i Europa, Nordamerika och Asien, och har partners i mer än 125 länder.

Nationella partners: